การจัดการไฟล์ใน Python 2

ต่อมาในบทความนี้ เราจะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกับการอ่านไฟล์ในภาษาไพทอนกัน

อันดับแรกเราต้องมีไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ไพทอนโค้ด โดยจะตั้งชื่อว่า myfile.txt มี string ดังนี้

Hello World!

My Name is Tom.

Nice to meet you.

ขั้นตอนแรกในการเปิดไฟล์เราจะใช้คำสั่งว่า open เหมือนบทความที่แล้ว โดยจะไม่ระบุโหมดก็ได้

f = open(‘myfile.txt’)

ต่อมาเราจะใช้ f.read() ในการอ่านข้อมูลต่างๆทั้งหมดภายในไฟล์ โดยใช้คำสั่งว่า

print(f.read())

จะเห็นว่าเราได้ข้อมูลที่เป็น txt เหมือนกับข้อมูลในไฟล์

ในความเป็นจริงแล้วไฟล์ที่เราต้องการจะอ่านกับไฟล์ python ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันก็ได้ เราสามารถระบุ path ของไฟล์ที่เราต้องการจะอ่านได้เลย แต่เราต้องใส่ r ข้างหน้า ‘ ’ เนื่องจาก path เป็น raw string ไม่ใช่ normal string ตัวอย่างเช่น

โดยปกติแล้วคำสั่ง read จะอ่านทุกอย่างในไฟล์นั้น แต่เราสามารถระบุได้ด้วยว่าต้องการอ่านกี่ตัวอักขระ (มีประโยชน์จริงๆ) หากเราต้องการอ่านเพียงแค่ 11 ตัวอักขระแรก เราสามารถระบุว่า f.read(11) เช่น

เราก็จะเห็นผลลัพธ์ว่าเราอ่านถึงเพียงแค่ Hello World (นับพื้นที่ว่างด้วยนะ)

สำหรับบทความนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ในบทความหน้าเราจะมาต่อกันที่การอ่านทีละบรรทัดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น

Write a comment