การจัดการไฟล์ใน Python 3

สำหรับบทความการจัดการไฟล์ใน Python นี้เราจะมาดูกันต่อในเรื่องของการอ่านไฟล์ทีละบรรทัด ซึ่งในการใช้งานในชีวิตประจำวัน เรามีโอกาสที่จะได้อ่านข้อความแบบทีละบรรทัดค่อนข้างบ่อย

Read More

การจัดการไฟล์ใน Python 2

ต่อมาในบทความนี้ เราจะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกับการอ่านไฟล์ในภาษาไพทอนกัน อันดับแรกเราต้องมีไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ไพทอนโค้ด โดยจะตั้งชื่อว่า myfile.txt มี string ดังนี้ Hello World! My Name is Tom. Nice to

Read More

การจัดการไฟล์ใน Python 1

การจัดการไฟล์เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเลยก็ว่าได้นะครับ ถ้าเราไม่ได้เขียนโปรแกรม basic ที่ประมวลผลแล้วจบภายในโปรแกรมโดยไม่ยุ่งอะไรกับส่วนอื่นก็คงไม่ต้องใช้การจัดการไฟล์

Read More

Operators in Python 8

สัญลักษณ์ตัวดำเนินการ ตัวอย่าง ความหมาย & 0101 & 0110 หาค่าความจริงของแต่ละหลักด้วยตัวดำเนินการแบบ and | 1010 | 1101 หาค่าความจริงของแต่ละหลักด้วยตัวดำเนินการแบบ or ^ 1111 ^ 0010

Read More

Operators in Python 7

ในบทความนี้เราจะมาต่อกันที่ Operators ในภาษา Python กันนะครับ จากบทความ Operators ในตอนที่ 1 เราได้บอกว่าตัวดำเนินการหรือ Operators ในภาษาไพทอนนั้นมีด้วยกัน 7 ชนิดซึ่งเราได้อธิบายไปในแต่ละบทความเรียบร้อยแล้ว

Read More

Operators in Python 6

ในบทความนี้เราจะมาต่อกันกับ Operators ในภาษาไพทอนกันนะครับ สำหรับ Operators ในบทความนี้เราจะพูดถึง Membership operators หรือ ตัวดำเนินการที่ค้นหาความเป็นสมาชิกนั่นเอง Membership operators

Read More

Operators in Python 5

ในบทความนี้เราจะมาต่อกันกับ Operators ในภาษาไพทอนกันนะครับ สำหรับ Operators ที่ยังไม่ได้พูดถึงจะมี Identity Operators, Membership operators, and Bitwise operators โดย Identity Operators

Read More

Operators in Python 4

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวดำเนินการแบบที่สี่ นั่นก็คือ Logical Operators สำหรับตัวดำเนินการแบบที่สี่หรือ Logical Operators หมายถึงรวมค่าความจริงจาก Statement ที่แตกต่างกัน

Read More

Operators in Python 3

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวดำเนินการแบบที่สาม นั่นก็คือ Comparison Operators สำหรับตัวดำเนินการแบบที่สามหรือ Comparison Operators หมายถึงการเปรียบเทียบค่าของตัวแปรนั้นๆกับอีกตัวแปรหนึ่งที่เรานำมาเปรียบเทียบ

Read More

Operators in Python 2

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวดำเนินการแบบที่สอง นั่นก็คือ 2. Assignment Operators สำหรับตัวดำเนินการแบบที่สองหรือ Assignment Operators หมายถึงการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้นๆ

Read More