เราคือใคร ?

 

เราคือบริษัท รีเลิร์น โซลูชั่น จำกัด 

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 719 อาคารมินท์ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502  ถนนบรรทัดทอง

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สามารถติดต่อเราได้ที่ Email : [email protected]

เราได้รับสิทธิ์จากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการ Software Park

Thailand Code Camp แต่เพียงผู้เดียว  

Get + Code

             ปัจจุบันการเติบโตของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้ “โค้ด” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโลกดิจิทัลอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ GetCode เราเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาหาเรา จะสามารถ “ได้รับโค้ด” ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการกลับไปอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะในฐานะผู้ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรการเขียนโค้ดต่างๆจากเราทั้งในรูปแบบคอร์สออฟไลน์และคอร์สออนไลน์ เพื่อให้สามารถเขียนโค้ดเพื่อใช้งานด้วยตนเองได้ หรือ ผู้ที่ต้องการหาผู้รับเขียนโค้ดที่สามารถใช้งานได้อย่างใจนึกเพื่อยกระดับธุรกิจหรือองค์กรของตนเอง

 

               ผู้สอนของ GetCode ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานและเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการสอนจากการสอนคอร์สการเขียนโปรแกรมออฟไลน์และออนไลน์ จึงสามารถจัดคอร์สที่เน้นกระบวนการได้ลงมือทำจริง เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับผู้เรียนได้อย่างดี

             นอกจากนี้ในฐานะองค์กรด้านเทคโนโลยี GetCode ตั้งใจที่จะพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนการสอนรวมถึงการสร้างโค้ดมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

              By the drastic rise of technology at present, “Code” as the core force drives the Digital world. We, GetCode, trust everyone who attends us will get the high-quality codes and also meet their requirements (“Get the Code”). Our platform is not only for learners who participate in our online and offline courses aiming to code by themselves but also for business owners who need codes for enhancing their company.

              GetCode’s instructors are experts who have worked in the technology industry for years. They are also master in teaching both offline and online courses. Thus we can organize practical courses making our learners more skillful.

               Besides, GetCode, as the technology organization, intends to develop our team and system to improve the courses and the codes endlessly.