First time in “Python” เริ่มต้นอย่างไรให้ “ดี”

การก้าวเข้ามาเริ่มในการเขียนโปรแกรมมือใหม่ โดยเลือก “Python” มาเป็นภาษาแรกของตัวเอง และ จะมีความคิดที่อยากเรียนรู้ภาษา Python ให้สำเร็จให้เร็วที่สุด แต่ว่าเวลาจริงๆ แล้วมันจะต้องใช้เท่าไหร่นานแค่ไหน ในการเรียนรู้ภาษา Python 

คนที่พึ่งเริ่มต้นที่ไม่ได้มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และ ไม่รู้จัก “Python” เป็นภาษาที่ต้องในตลาดโปรแกรมเมอร์ ในฐานะ back-end โดยใช้ภาษา Python ในการทำงานแล้วอาชีพอะไรใช้บ้าง

1. Data analysis

2. Machine learning

3. Artificial intelligence

4. Web applications

ทั้งหมดแล้วการที่เริ่มจะศึกษาเรียนรู้ภาษา Python เป็นภาษาที่ยืดหยุ่นมากโครงสร้างทางภาษาก็เข้าใจง่าย “ถ้ายังคิดว่าภาษา Python ยากไหมกับคนที่เป็นมือใหม่ หรือ ครั้งแรกในการเขียนโปรแกรม” แต่โดยทั่วไปภาษา Python จะถูกมองเป็นภาษาที่ง่ายที่เหมาะสมกับคนที่พึ่งเริ่มเรียนก็ไม่ได้แปลว่าง่ายที่สุดส่วนที่ยากก็ยังมีอยู่ให้เห็น มันก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ถึงวิธีการทำงานของการเขียนโค้ด ถึงจะทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

วิธีการคิดก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรม

1. ต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าจะเขียนโปรแกรมอะไร

2. แบ่งเป้าหมายที่จะทำเป็นขั้นตอนการทำงานที่ละขั้นตามลำดับ

3. เมื่อเจอกับปัญหาก็เรียงลำดับการแก้ไขเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยให้แก้ได้ง่ายขึ้น

4. สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทุกภาษาเหมือนกัน

ดังนั้นการที่ฝึกฝนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าคุณอยากจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ให้เป็น และจะให้อยู่กับตัวเองไปนานๆต้องพยายามให้มาก

“แล้วต้องใช้เวลาเท่าไหน” ถึงจะทำให้ถึงเป้าหมายที่สมหวัง ในการเรียนรู้ภาษา Python อย่างที่เคยบอกว่าจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วต้องใช้เวลาต่อวันละ 1-2 ชั่วโมง และต้องเป็นทุกๆวัน การทำในแบบนี้จะทำให้เห็นผลได้ชัดเจนมาก

เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนภาษา Python เลยมีการแบ่งขั้นไว้ 3 ลำดับ

1. Beginner-level Python

ในลำดับพื้นฐานควรจะทำความเข้าใจให้ถึงการทำงานของภาษา Python ให้ทำได้จริงจะใช้เวลาอยู่ที่ 4 – 8 สัปดาห์สำหรับมือใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานเลยจำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้ให้นานๆกว่าคนที่เคยมีพื้นฐานจากภาษาอื่นแล้ว สิ่งที่ต้องรู้ในพื้นฐานก็จะมี

 • Variables
 • If-else
 • Loops
 • Data types
 • Functions
 • Classes etc.

2. Advanced-level Python

เมื่อผ่านในลำดับพื้นฐานมาแล้วในขั้นถัดไปของภาษา Python นั้นจะเจาะจงขึ้นแล้วไม่ได้จำเป็นว่าต้องเรียนรู้ทั้งหมดก็ได้ แต่ถ้าได้ก็ดี ให้ดูที่ว่าจะเอาไปทำอะไรมากกว่าในขั้นนี้ก็จะมี

 • Database management (MySQL and MongoDB)
 • Multi-threading
 • Socket programming
 • Synchronization techniques and tools etc

3. Professional-level Python

เป็นลำดับขั้นสูงของภาษา Python หลังจากที่ผ่านมาแล้ว 2 ขั้น ถัดไปจะเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการตลาดแรงงานของโปรแกรมเมอร์ที่ภาษา Python ทำได้ก็จะมี

 • Advanced data analytics 
 • Image processing
 • Machine learning
 • Artificial intelligence etc.

ขั้นที่ต้องใช้เวลาอยู่ในได้มากที่สุดจะมีอยู่ 2 ขั้น คือ 1, 2 เพราะว่าพื้นฐานกับการเจาะจงว่าจะลงไปให้ลึกในสายไหน มันทำให้พัฒนาต่อมาขั้นที่ 3 ได้ง่ายมากขึ้น

โดย พัสดี แก้วอินทร์

Source:

https://www.pinterest.com/pin/623959723367576495/sent/?invite_code=1b3985c2966c4d18b79a3176435d879e&sender=814940632480186687&sfo=1

Write a comment