Cybersecurity และ การใช้ช่วยในโลก Cyber

ภัยร้ายโลก Network เป็นเรื่องที่ควรระวังตัวเองอย่างมากโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในยุคไหนก็โดนโจรกรรมข้อมูล ทั้งเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือ ในยุคที่มีคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลในรูปแบบไฟล์ พอมีระบบ Networkเข้ามาการที่จะโดนโจรกรรมข้อมูลเป็นที่ ง่ายขึ้นกว่าเดิม มีการเรื่องว่าโดน Hack ข้อมูลออกไปโดยฝีมือของ hacker นั้นเองเลยมีอาชีพ Cybersecurity ออกมาจัดการเรื่องระบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล ออกไปยังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี ก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง อาชีพ Cybersecurity พูดถึงเรื่องปัญหาภัยคุกคามทาง Cyber ก่อนจะดีกว่า จะมีการแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ ที่มีตัวย่อว่า C.H.E.W.

C ย่อมาจาก Cybercrime คือ เป็นปัญหาที่เกิดจากการคุกคามที่มีจุดประสงค์ในด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งในเรื่องของบัญชีธนาคาร และ การทำธุรกรรมทางออนไลน์ ถึงว่าในการป้องกันทางธนาคารก็ป้องกันได้แต่ทางที่ดีควรป้องกันด้วยตัวเอง 

H ย่อมาจาก Hacktivism คือ การ Hack ข้อมูลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางราชการ หรือ จะเป็นทางเอกชน เป็นการกระทำที่นำข้อมูลความลับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตาม ออกไปยังสาธารณะเปิดเผยให้เสียหาย หรือ เกิดให้เสียทรัพย์ ควรระวังการให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญให้เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้

E ย่อมาจาก Espionage คือ เป็นการโจรกรรมเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ให้ตัวเอง หรือ จะเป็นแก่คนหมู่มากก็ตาม ในส่วนนี้จะเป็นการ Hack ที่มุงเน้นไปทางการขโมยความลับของหน่วยงานรัฐบาล

W ย่อมาจาก War หรือ Cyberwar คือ การ Hack สงครามจะเกี่ยวข้องกับการมั่นคง ระดับประเทศเรียกได้ว่าเป็นสงครามทางไซเบอร์ก็ได้เลยในการ Hack ระดับนี้จะเป็นการทำที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด 

เพราะแบบนี้การที่มี Cybersecurity ทำให้มีการป้องกันจากภัยคุกคามจากระบบ Network อาชีพ Cybersecurity เลยเป็นอาชีพที่สำคัญมากๆ ด้วยที่ว่าระบบ Network เป็นระบบที่ใหญ่มากถ้าต้องทำการป้องกันคนเดียวก็จะยากไปในสายงานนี้เลยจะมีการแบ่งการทำงานเป็น 2 สายในการทำงาน ซึ่งจุดมุงหมายก็จะเป็นอย่างเดียวกัน คือ ป้องกันจากการโดนโจมตี หรือ โดน Hack ข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี มีชื่อเรียกว่า Red team และ Blue team

เริ่มด้วย Red team โดยทั่วไปแล้วการทำงานของ Red team จะเป็นการโจมตีระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยในระบบ “การโจมตี” ในที่นี้ คือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบแล้ว ทำเพื่อป้องกันระบบโดนการโจมตีเข้าไปในระบบว่ามีช่องโหว่ ที่สามารถเข้าถึงด้านในระบบ แล้วนำข้อมูลจากการทดสอบโจมตีมาปรับแก้ไขกับระบบนั้น Red team จะเปรียบได้ว่าเป็นหน้าที่แนวหน้ากันได้โจมตี

ต่อมาเป็น Blue team จะมีหน้าที่หลักๆ คือ การป้องกันจากการโจมตีโดยกันตั้งระบบป้อมกัน วางระบบป้องกัน และ ดูความผิดปกติของระบบว่า มีใครที่จะเข้ามีโจมตีเจาะเข้าระบบ

ถึงว่าจะมีทั้งการป้องกันจาก Cybersecurity ที่ดีมากแค่ไหนก็ต้องได้รับการรวมมือจาก ผู้ใช้งานด้วย เพราะว่าในบ้างที่การที่ผู้ใช้งานไปเสี่ยง กับ การโดน Hack มาเอง ไม่ว่าจะเป็นจาก เว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง หรือ จะเป็นจากตัวโปรแกรมที่โหลดเป็น โปรแกรมเถื่อน และ โดนจากเมล์ที่หลอกให้โหลด ให้เข้าไปกดดู มีอีกหลายวิธีในการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว มาใช้ต่อรองเรียกค่าไถ่ข้อมูล เพราะแบบนั้น แล้วการป้องกันตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญ 

ความสำคัญของ Cybersecurity 

เป็นอาชีพที่มี่หน้าที่ให้การป้องกัน และ รักษาความปลอดภัยให้กับโลกของ Cyber นั้นมีความสำคัญมากแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพราะว่าคนทั่วไปจะไม่ค่อยทราบถึงภัยทางเทคโนโลยีเท่าที่ควรอาชีพ Cybersecurity เลยเป็นอาชีพได้รับความสนใจจากคนทั่วไปน้อย แต่ก็ไม่ใช่เป็นอาชีพที่มีความต้องการน้อยแต่อย่างใด เนื้องจากว่าการที่จะเป็น Cybersecurity ได้นั้นไม่ได้เป็นกันได้ง่าย เพราะว่าต้องมีความรู้ในหลายๆศาสตร์เข้ามาประยุกต์ในการทำงานทั้งการเขียนโปรแกรมถึงจะไม่ได้ใช้เยอะแต่ก็ต้องมีความรู้ไว้อ่านโค้ดได้ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระบบ Network  เพราะ Cybersecurity จะรักษาความปลอดภัยในโลก Cyber ความรู้ในด้านระบบ Network ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องรู้ แต่ว่าแหล่งการเรื่องรู้ค่อนข้างที่จะน้อยใน เรื่องของการเรียนในระบบ มหาลัยยังไม่ค่อยมีเปิดรับเท่าไหร่ แต่ว่าจะมีให้ศึกษาในระบบอินเทอร์เน็ตจะมีมากให้ได้ไปศึกษา

การรักษาความปลอดภัยเลยสำคัญอาชีพ Cybersecurity เลยเป็นสิ่งที่ต้องมี

สรุป

ภัยร้ายในโลกของ Cyber นั้นมีความรุนแรงขึ้นทุกๆวัน เพราะด้วยเทคโนโลยีไปได้ไกลมาเท่าไหร่ความปลอดภัยใน Cyber ก็จะน้อยลงไปทุกที ฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีก้าวได้ไกลแค่ไหร่ ก็ต้องก้าวให้ไกลเท่ากับ หรือ มากกว่าเทคโนโลยีให้ได้ถึงจะมี Cybersecurity แต่ก็ไม่เป็นการป้องกันได้อย่าง 100% มันต้องอยู่ที่คนใช้เทคโนโลยี 90% ที่ต้องไม่ทำตัวให้ตกเป็นเหยื่อกับ Hacker ได้อีก 10% คือ หน้าที่ของ Cybersecurity ในการป้องกัน ที่ให้เพียง 10% เพราะว่าไม่ว่าจะมีระบบป้องกันที่แค่ไหนก็สู้การป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อไม่ได้

โดย พัสดี แก้วอินทร์

Source:

https://prachatai.com/journal/2017/08/72685

https://medium.com/@stamp.piyanat/red-team-blue-team-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-cybersecurity-a880d8d08fef

Write a comment