ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม และ เว็บไซต์ มีอะไรที่คุณควรรู้จักบ้าง?

เทคโนโลยีสมัยเกิดขึ้นใหม่มากมายมีทั้งเป็นที่นิยม และไม่นิยมซึ่งอะไรไม่ต่างจากการเขียนโปรแกรมก็มีภาษาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาให้เขียนง่ายขึ้นไม่ได้ซับซ้อนเท่าภาษาเก่าๆ รองรับการเขียนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอแนะนำ ภาษาที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ เว็บไซต์

ภาษา Machine

ภาษาที่ 1 เลยเป็นภาษาที่เก่าสุด ภาษา Machine หรือ ภาษาเครื่อง แปลง่ายๆคือ ภาษาที่ใช้ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงด้วยการใช้เลขฐานสอง (Binary number) คือ เลข 0, 1 จะใช้ได้แค่นี้เท่านั้น

ภาษา Assembler

ภาษาที่ 2 ภาษา Assembler จะคล้ายๆกับภาษาเครื่องที่ใช้ Binary ในการเขียนแต่ข้อที่แตกต่างอยู่ที่ แต่เริ่มมีการนำข้อความที่เป็นคำสั่งมาใช้บ้างแล้ว

ภาษา Fortran

ภาษาที่ 3 ภาษา Fortran เป็นภาษาที่การคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหม่ เช่น ใช้คำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ภาษา COBOL

ภาษาที่ 4 ภาษา COBOL เป็นภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน และอ่านได้ง่ายขึ้น ภาษา COBOL ใช้ในภาคของธุรกิจเป็นภาษาแรกของโลก

ภาษา BASIC

ภาษาที่ 5 ภาษา BASIC แม้ชื่อบอกว่าเป็นภาษา BASIC แต่ไม่ได้พื้นฐานอย่างที่คิด ตัวภาษาจะคล้ายๆ ภาษา C แต่ยังมีข้อจำกัดในคำสั่งอยู่บ้าง

ภาษา C

ภาษาที่ 6 ภาษา C คงจะเป็นภาษาเริ่มต้นของใครหลายๆ คนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรม แต่ในสมัยนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมภาษาต้นๆ ของคนอยากเขียนโปรแกรมชักเท่าไหร่ เพราะว่า เป็นภาษาที่มีความซับซ้อนแต่เหตุผลหลักๆ คือมีภาษาอื่นที่เหมาะที่ใช้เริ่มต้นมากกว่า แต่ภาษา C ถ้าเขียนเป็นแล้วก็จะเป็นภาษาที่ทำอะไรได้หลากหลายไม่ต่างจากภาษาอื่นๆ

ภาษา Java

ภาษาที่ 7 ภาษา Java เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับนิยมที่ใช้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม แต่ที่ภาษา Java ได้รับความนิยมมากกว่าเนื้องจากภาษา Java มีความหลากหลายในคำสั่ง และ มีการพัฒนาเวอร์ชั่นของภาษาเพิ่มขึ้นมา

ภาษา Python

 ภาษาที่ 8 ภาษา Python หนึ่งในภาษาใหม่ที่ได้รับความนิยมเอามาใช้เป็นภาษาแรกๆ ในการเขียนโปรแกรมในตอนนี้เพราะภาษานี้จะใช้จะไวยากรณ์น้อยกว่าภาษาอื่นๆ จะใช้การย่อหน้าหรือการขึ้นบรรทัดใหม่ในการเขียนโปรแกรม และนิยมนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด้วย ณ ปัจจุบันภาษา Python ได้ไปถึงเวอร์ชั่นที่ 3 แล้ว ส่วนเวอร์ชั่นที่ 2 ประกาศการหยุดพัฒนาแล้ว

ภาษาที่พูดมาขั้นต้นส่วนใหญ่จะเป็นภาษาที่ทำงานใน Command หรือต้องใช้ GUI เพื่อที่จะติดต่อกับผู้ใช้งาน แต่มีภาษาที่สามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้โดยง่าย คือภาษาที่ไว้ใช้ในการเขียนเว็บไซต์

ภาษา PHP

ขอเริ่มด้วยภาษาแรก คือ PHP เป็นภาษาที่ใช้ได้ทั้งเบื้องหน้าและ เบื้องหลังเป็นภาษาที่ครบเครื่อง ที่จะใช้เขียนเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ได้เลยแต่ความสวยงามและ ลูกเล่นของเว็บไซต์จะน้อยกว่าภาษาอื่นๆ ที่ใช้เขียนเว็บไซต์เหมือนกัน

ภาษาต่อมาเป็นภาษาที่นิยมในการนำมาใช้ใน การเขียนเว็บไซต์กันอย่างแพร่หลาย ภาษา Html ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ มีความหลากหลายในการเขียนเว็บไซต์ แม้ จะไม่ทำงานเบื้องหลังได้ไม่มาก ต้องใช้ภาษาอื่นมาช่วย

ภาษา Html

ภาษา Html ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาษา CSS มีไว้ช่วยเหลือในการทำให้เว็บไซต์ ที่เขียนด้วย Html ได้สวยงามมากขึ้นสองภาษานี้ควรมีไว้ใช้คู่กัน เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์มากขึ้น

ภาษา JavaScript

อีกหนึ่งภาษาที่ครอบคลุมการพัฒนาได้ทั้ง เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น นั้นก็คือ ภาษา JavaScript ถ้านำมาเขียนคู่กับภาษา Htmlจะกลายเป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ขึ้น ภาษา JavaScript ตอนแรกที่ยังไม่รู้จักการเขียนโปรแกรมหรือ เว็บไซต์ได้จะเข้าใจตลอดเลยว่าถ้าพูดว่า JavaScript กับ Java คืออันเดียวกันตลอดมาจนได้รู้ว่ามันคือคนละอย่างและใช้งานกันคนละอย่าง

ภาษา SQL

อีกหนึ่งภาษาที่ขาดไม่ได้เลยในการพัฒนาเว็บไซต์ คือ ฐานข้อมูล หรือ เรียกด้วยชื่อว่าภาษา SQL เป็น ภาษาที่ไว้ใช้สำหรับการเขียนเชื่อต่อระหว่างตัวเว็บไซต์ที่เขียนด้วย Html หรือ จะเป็น PHP ก็ตามก็ต้องใช้ SQL ในการเชื่อมฐานข้อมูลเช่นกัน

ภาษาที่กล่าวมาในบทความนี้ ยังมีภาษาอีกที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเขียนโปรแกรม และเว็บไซต์ อีกเยอะแยะมากมายให้ได้เรียนรู้ และ ทุกภาษาที่นำมาใช้พัฒนาการเขียนโปรแกรม และเว็บไซต์มีประโยชน์ทั้งหมด

ถึงแม้ไม่ว่าจะเริ่มเขียนโปรแกรมภาษาอะไร จะเป็นภาษาแบบไหนก็มีจุดที่เด่นของภาษา และมีจุดที่ด้อยของภาษานั้นๆ เหมือนกัน การที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นไม่ยากเลย แต่ยากตอนรักษาความสามารถที่เรียนรู้มาไว้ ถ้าเขียนภาษาไหนสำแร็จแล้วก็ ควรที่จะฝึกซ้อมพัฒนาหาอะไรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และถ้าจะเริ่มเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะความคิดในการทำงานจะคล้ายๆ กันเปลี่ยนแค่ไวยากรณ์ หรือ คำสั่งบ้างคำสั่งที่ไม่เหมือนกัน และอย่าลืมหมุนกลับมาฝึกซ้อมภาษาเก่าๆอยู่เสมอ จะทำได้พร้อมอยู่เสมอกับ และจะได้มีตัวเลือกไว้ใช้เขียนโปรแกรมอย่างเหมาะสม กับโปรเจกที่จะได้ทำ เพราะฉะนั้นแล้วการฝึกฝน ฝึกซ้อม เป็นเรื่องสำคัญต่อโปรแกรมเมอร์อย่างมาก ภาษามีการพัฒนามามาก คนก็ต้องพัฒนาตามภาษาไปด้วยเช่นกัน

โดย พัสดี แก้วอินทร์

Source:
https://pattts.wordpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
https://sites.google.com/site/pakapon266/homework/phasa-porkaerm-mi-xari-bang

Write a comment