ปี 2020 กับเทรนด์ของ Data science

       เป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษแล้วที่อาชีพ Data Scientist เริ่มเป็นที่พูดถึงและเริ่มมีคนรู้จัก จนมาถึงปี 2020 ปีนี้อาชีพนี้ก็ยังคงถูกกล่าวถึงว่าเป็นอาชีพ “ใหม่” ที่มีคนเริ่มให้ความสนใจเยอะขึ้นมาก อาจเป็นเพราะค่าตอบแทนที่สูง ทักษะที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพมีความเฉพาะเจาะจงไม่ซ้ำใคร เพราะต้องทำงานกับทรัพยากรข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่กลับมีคุณค่ามหาศาลจนถูกขนานนามว่าน้ำมันที่จะขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ ฉะนั้นในบทนี้เราจึงจะมาอัพเดทเทรนด์เกี่ยวกับ Data Science ในปี 2020 ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบไปพร้อม ๆ กัน

1. ความต้องของอาชีพเกี่ยวกับ Data science

IBM บริษัทชั้นนำด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของโลกคาดการณ์ว่าความต้องการในสายอาชีพ Data science จะเพิ่มมากขึ้นกว่า 28% ในปีนี้ และหลาย ๆ องค์กรเริ่มต้องการจ้าง Data scientist ให้อยู่ประจำที่องค์กรแทนที่จะเป็น outsource และกล่าวว่าอาชีพ data engineer, data analyst, data developer และอาชีพอื่นในสาย data เป็น “พ่อมดแห่งทางออกของธุรกิจ”

2. การเข้ามาแทนที่ของระบบอัตโนมัติ

ผู้อ่านทุกท่านคงทราบเป็นอย่างดีว่าหลาย ๆ อาชีพถูกเข้ามาแทนที่ด้วยเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ซึ่งแต่ก่อนมักจะเป็นงานประเภทแรงงาน หมายถึงงานที่มักจะมีรูปแบบงานทำงานที่คล้ายเดิมในแต่ละวัน แต่ในปัจจุบันอาชีพที่เป็น white collar หรือสายงานออฟฟิศก็เริ่มถูกเข้าแทนที่แล้ว ยกตัวอย่างเช่นงานบัญชี ที่ระบบคำนวณของคอมพิวเตอร์มีประประมวลผลที่แม่นยำกว่าและรวดเร็วกว่า อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ถูกประมวลผลได้อย่างรวดเร็วหรือระบบอะไรก็ตามที่นำข้อมูลเข้ามาดำเนอนการต่อตามจุดประสงค์เฉพาะ ล้วนถูกพัฒนามาจากอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งสิ้น จึงสรุปได้ว่าอาชีพเกี่ยวกับ Data Science จึงจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะมีส่วนเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหรรมในภาพกว้างได้เช่นกัน

3. วิวัฒนาการของ Big Data และเทคโนโลยี AI

ตั้งแต่ปี 2018 มีการศึกษาโดย Accenture บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ว่า AI เริ่มเข้ามามีผลในการตัดสินใจ(ที่ถูกต้อง)ของคนเรามากขึ้น และพบว่าความเชื่อว่า AI สามารถช่วยคนเราในการตัดสินใจนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2019 ในขณะเดียวกันนั้นเองในปี 2020 นี้แทบจะเรียกได้ว่าหากเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่มากพอจนเชื่อถือได้ เราอาจจะปล่อยให้ AI เป็นคนตัดสินใจบางอย่างแทนเราด้วยซ้ำ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เป็นต้น

Accenture ยังกล่าวอีกว่าภายใน 3 ปีนี้ เทคโนโลยี AI จะเข้ามาปูฐานและมีบทบาทอย่างยิ่งในการเชื่อมมนุษย์เข้ากับ machine โดยการสร้างความเข้าใจผ่านการตอบสนองบางอย่างที่มีประสิทธิภาพได้ ในขณะที่ Gardner อีกหนึ่งบริษัทด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลกได้คาดคะเนว่าในปี 2023 จะมีบริษัทกว่า 75% พร้อมที่จะจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและเชื่อใจได้มากขึ้น หมายความว่าจะมีอีกหลายบริษัทพร้อมที่จะลงทุนและผลักดันให้มูลค่าของ AI เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

4. เทคโนโลยี NLP (Natural Language Processing) ได้รับความสนใจ

Natural Language Processing คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือภาษามนุษย์ หรือกล่าวคือทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาปกติที่เราใช้สื่อสารการ แต่ในความเข้าใจที่กล่าวนี้มานี้สามารถเจาะลึกไปถึงการตีความจากข้อความ วิเคราะห์รวมถึงสามารถตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติ อีกนัยหนึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการพัฒนา NLP จะช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ง่ายขึ้น และการที่จะพัฒนา NLP ได้นั้นอาศัยข้อมูลมหาศาลที่มนุษย์เรากรอดเข้าไปบนระบบต่าง ๆ ทั้งนี้หากระบบ NLP ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านธุรกิจเพราะจะช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าพร้อมกันได้จำนวนมาก และได้ข้อมูลที่เป็น insight โดยผ่านการตีความของระบบประเมินคำซึ่งไม่มี bias ด้วย นักพัฒนาด้าน NLP จึงได้รับความนิยมและเห็นคุณค่ามากขึ้น

            จริง ๆ ยังมีเทรนด์อื่นที่น่าสนใจอีกหากจะพูดถึงความเป็นที่นิยมของ Data science ในช่วงเวลานี้ สังเกตจากหลายมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดวิชาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ data science ในหลาย ๆ มิติ และตัวสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเองก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านข้อมูลมากขึ้น มีการสอนเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน โดยอ้างว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงจะชี้ให้เห็นว่า Data science สัมพันธ์กับ Digital Literacy ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอยู่อย่างแน่นอน และมีแนวโน้มว่าอาชีพนี้ยังคงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมหลังจากนี้อีกหลายปี และอาจเป็นอาชีพสำคัญที่จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศโดยตรงในอนาคตก็เป็นได้

โดย ปกรณ์ นาวาจะ

Source:
https://medium.com/@ODSC/7-top-data-science-trends-in-2020-to-be-excited-about-cde84c9d0710
https://the-ai-midnight.blogspot.com/2019/01/natural-language-processing.html#:~:text=Natural%20Language%20Processing%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3,%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://www.dataversity.net/data-science-trends-in-2020
https://techsauce.co/tech-and-biz/aritificial-intelligence-industry-landscape-2018

Write a comment