Startups มีกี่ประเภท?

                ยุคสมัยที่มนุษย์เราถูกรายล้อมด้วยเทคโนโลยีทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แฝงตัวและกระจัดกระจายอยู่กับทุกสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ในแต่ละวันจนเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ เทคโนโลยีเหล่าานี้ก็เติบโตและพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ผสมผสานกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตอย่างแนบเนียนโดยแฝงตัวอยู่บนความต้องการของมนุษย์เราเอง เช่น ความต้องการในการค้าขายจึงออกมาในรูปแบบของ E-commerce ความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงออกมาอยู่ในรูปแบบของ Education Technology หรือที่เราเรียกติดปากว่า EdTech และยังมีรูปแบบของเทคโนโลยีเหล่านี้อีกมากมายหลายประเภท ซึ่งมีอะไรกันบ้างล่ะ?

จากสื่อของ ใน YouTube ของ Startup Thailand โดย ผศ.ดร.การดี เลียวไพไรจน์ ได้แบ่งประเภทของสตาร์ทอัพออกเป็น 11 ประเภทดังนี้

1. Financial Technology หรือ FinTech

คือเทคโนโลยีด้านการเงิน อย่างที่เราใช้กันอยู่แทบทุกวัน ได้แก่แอปพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีเขียว หรือสีฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในด้านการหริหารการเงิน การทำธุรกรรมออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว ไปจนถึงการให้ข้อมูลด้านการลงทุนและบริการทางการเงินอื่น ๆ

2. Advertising Technology หรือ AdTech

คือเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านการวางกลยุทธ์และจัดการด้านการโฆษณาดิจิทัล ช่วยให้เกิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ง่ายขึ้นเช่น การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการยิงโฆษณาเที่ตรงกับความต้องการของเขา ซึ่งจะทำให้นำไปสู่การขายที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น

3. Education Technology หรือ EdTech

คือธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการศึกษา และกระบวนการมอบความรู้สำหรัยผู้ใช้งานในทุกช่วงวัย หรือตามแต่ธุรกิจจะวางขอบเขตของวัยไว้ เทคโนโลยีสื่อสารสอน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องถึงการเข้าถึงข่าวสารด้านการศึกษา รวมถึงภาระเอกสารในโรงเรียน และระบบดูแลนักเรียนอีกด้วย

4. Agricultural หรือ AgTech และ Food Technology หรือ FoodTech

คือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการบริโภค เริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจัดส่ง รวมถึงการควบคุมดูแลต่าง ๆ ภายในร้านอาหารอีกด้วย ส่วนมาก FoodTech จะมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารจึงมักมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาคเกษตรและปศุสัตว์ตามมา

5. Health Technology หรือ HealthTech

คือเทคโนโลยีที่มีจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านสาธารณสุข การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันด้านสุขภาวะต่าง ๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น smart watch หรือ smart band หลากหลายแบรนด์ที่ติดตามพฤติกรรมของผู้สวมใส่และสามารถบันทึกผลเก็บไว้เป็นสถิติได้ นอกจากนี้ HealthTech ยังครอบคลุมเครื่องไม้เครื่องมือที่พบเห็นในคลินิกหรือโรงพยาบาลอื่น ๆ อีกด้วย

6. Lifestyle & Entertainment Technology

คือเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันหรือแม้กระทั่งการคืน ซึ่งอาจสอดคล้องกับความต้องการทางกายภาพและความต้องการในเชิงจิตวิทยาอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Tinder ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีของคนเมืองในการหาคู่ หรือแอปพลิเคชันที่ระบุตำแหน่งของรถโดยสารระหว่างทาง เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีมากมายนับไม่ถ้วนและทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ที่ไม่ถูกตอบสนอง

7. Industry Technology หรือ IndustryTech

เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ Supply Chain โดยอาจมองเรื่องของการผลิตในเชิงโรงงานหรือมีกำลังผลิตขนาดใหญ่เป็นหลัก มีเป้าหมายสำคัญคือการลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการผลิต และเพิ่มกำลังในการผลิตในเวลาที่จำกัดให้ได้มาก เพื่อให้ supply chain ไม่ขาดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

8. Service Technology

เป็นเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับระบบ Industry โดยเน้นไปที่การติดต่อสัมพันธ์หรือประสานกับภาคส่วนอื่น ๆ ใน supply chain รวมถึงระบบขนส่งที่ทำให้ระบบสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีต้นทุนลดลง

9. Travel Technology หรือ TravelTech

มีอีกชื่อหนึ่งว่า tourism technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวนั่นเอง ซึ่งส่วนมากเราจะรู้จักและใช้งานในรูปแบบของแอปพลิเคชันจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก และจองสิทธิ์ในการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเหมารวมถึงเทคโนโลยีด้านการให้ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกด้วย

10. Property Technology หรือ PropTech และ Urban Technology

เทคโนโลยีที่เข้าไปพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของที่พักอาศัยรวมถึงการออกแบบโครงสร้าง ออกแบบภายใน และระบบพลังงานภายในตัวอาคาร การสื่อสารแก่ลูกค้า รวมไปถึงเรื่องธุรกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากมีการโฆษณาซื้อขาย 

11. Government Technology หรือ GovTech

คือเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือภาครัฐในการดูแลประชาชน ซึ่งครอบคลุมการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข หรือการประชาสัมพันธ์เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ไทยชนะ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อติดตามและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เป็นต้น

                11 ประเภทที่กล่าวมานั้นยังไม่ครอบคลุมสตาร์ตอัพเทคโนโลยีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการของมนุษย์ ปัญหา หรือแม้แต่ชีวิตประจำวันที่ปกติทั่วไปก็สามารถถูกตอบสนอง แก้ไข หรือถูก Disrupt ได้ตลอดเวลา ฉะนั้นเราควรติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาว่ามีธุรกิจหรือสตาร์ตอัพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาไหม มีตลาดไหนที่น่าสนใจ หากมีแผนที่กำลังจะริเริ่มสตาร์ทอัพขึ้นมาสักแผนหนึ่ง

โดย ปกรณ์ นาวาจะ

Source:
https://thomasthailand.co/innovation/6-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/
https://www.youtube.com/watch?v=m2oGRmNtbgo
https://marketing.toolbox.com/articles/ads/what-is-adtech-advertising-technology/

Write a comment