10 อาชีพสาย Tech มาแรงแห่งปี 2020

อาชีพสายเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง???

                แน่นอนว่าทุกสาขาอาชีพมีความสำคัญไม่ต่างกัน แต่อาชีพสายเทคโนโลยีจะเป็นอาชีพที่ความต้องการของตลาดไม่เคยลดลง และยังพัฒนามากขึ้นเสียด้วยซ้ำ เพราะ AI และ เทคโนโลยีต่างๆตอบรับกับการพัฒนาของยุคสมัยใหม่ที่ย้ายจากความออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น โดยเราได้รวบรวม 10 อาชีพสาย Tech สำหรับปี 2020 มานำเสนอ[1]

  1. AI Architect – ผู้คนที่จะถูกจ้างในอาชีพนี้คือคนที่เข้าใจ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถึงเชิงเทคนิค และมีทักษะการสื่อสารที่มีความเป็นผู้นำ
  2. Business intelligence analyst – คนทำงานอาชีพนี้จะต้องเข้าใจในข้อมูลเฉพาะอย่างขององค์กรและสื่อสารไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
  3. Cloud architect – คนทำอาชีพนี้ต้องเข้าใจในหลายระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเครือข่าย ด้านโปรแกรม และด้านความปลอดภัย ใช้ยุทธศาสตร์ทางระแบบคลาวด์ของบริษัท เพื่อสนับสนุนและจัดการแอพพลิเคชัน
  4. Data specialist – ที่อาชีพนี้เป็นที่ต้องการสูงเพราะเป็นอาชีพที่ทำงานกับข้อมูล ดังประโยค “มูลค่าของข้อมูลเปรียบเสมือนน้ำมันในปัจจุบัน” ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงต้องการคนอาชีพนี้ไปเก็บ จัดเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  5. Developer (web, software, mobile) – คนทำอาชีพนี้จะออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และรักษาระบบซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำในการพัฒนาเว็บ ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชันมือถือ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ตรงใจ
  6. DevOps engineer – มีหน้าที่จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ทาง IT ทดสอบซอฟต์แวร์ และประเมินความสามารถของซอฟต์แวร์หลังถูกปล่อยมาแล้ว
  7. Help desk and desktop support professionals – บุคลากรตำแหน่งโต๊ะขอความช่วยเหลือเป็นตำแหน่งสำคัญของธุรกิจ เพราะเป็นที่แห่งแรกที่รับมือการบริการลูกค้าและปัญหาของระบบ ช่วยทีมงานของตัวเองทำงานด้านเทคนิค
  8. Network or cloud administrator – ทำหน้าที่ให้บริการทางเครือข่ายและแอพพลิเคชันที่สนับสนุนระบบคลาวด์ ในบริษัท และมีหน้าที่ควบคุม ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์
  9. Security professional (data, information, network, systems, cloud) – อาชีพนี้เป็นที่ต้องการเพราะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลปฏิบัติการของธุรกิจ หน้าที่คือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเทคโนโลยีต่างๆของบริษัท ทั้งจากอันตรายภายในและภายนอกองค์กร รักษาการทำตามกฎขององค์กร และคอยรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายของธุรกิจ
  10. System administrator – คนทำงานอาชีพนี้ต้องมีความเข้าใจทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะอย่างของบริษัทได้เป็นอย่างดี ซึ่งในสายอาชีพผู้บริหารระบบนั้น การทำงานจะเน้นหนักเรื่องอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่คุณทำงานจะมีเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ในรูปแบบระบบใด

[1] https://www.cio.com/article/3235944/hiring-the-most-in-demand-tech-jobs-for-2018.html

Write a comment