สตาร์ทอัพไหนคือผู้เหลือรอดหลังภัย COVID 19

COVID-19 การระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลก ส่งผลกระทบต่างๆในทุกภาคส่วน รวมถึงการเกิดความเสียหายต่อวงการสตาร์ทอัพหลากหลายรูปแบบ ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไป ในที่นี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าสตาร์ทอัพที่จะมีชีวิตรอด สตาร์ทอัพที่จะเป็นผู้เหลือรอด คาดการณ์ว่ามีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ สตาร์ทอัพประเภทยูนิคอร์น ประเภทอีสปอร์ต ประเภทกีฬา[1] และประเภทท่องเที่ยวเชิงโรงแรม[2]

1. สตาร์ทอัพประเภทยูนิคอร์น (Unicorn)

สตาร์ทอัพประเภทยูนิคอร์นคือสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 1000 ล้านดอลลาร์ หรือ กว่า 30,000 ล้านบาท (หายากเหมือนยูนิคอร์น)[3] ที่มีความเห็นว่าสตาร์ทอัพรูปแบบนี้จะมีชีวิตรอดเพราะ ถึงแม้ว่าทั้งวงการธุรกิจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภาพรวม แต่ในสภาวะที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนานั้นทำให้ผู้คนหันมาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมากขึ้น สตาร์ทอัพยูนิคอร์นประเภทเทคโนโลยีจึงเป็นผู้ชนะกลุ่มแรก อย่างเช่น Skype และ Zoom เติบโตมากกว่า 100% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

2. สตาร์ทอัพประเภทอีสปอร์ต (E-Sport)

สตาร์ทอัพประเภทอีสปอร์ต (E-Sport) คือกีฬาออนไลน์ (โดยส่วนมากหมายถึง “เกม”) ที่สามารถลงแข่งขันกีฬาประเภทนี้ได้โดยไม่เสี่ยงโรคระบาดใดๆ เพราะไม่มีการประชิดตัวหรือเข้าปะทะกันทางร่างกายของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งการเติบโตของสตาร์ทอัพอีสปอร์ตทำให้มีคนรุ่นใหม่มาสนใจอีสปอร์ตมากขึ้น (เพราะคนรุ่นใหม่เข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้มาก) ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะสนใจกีฬาแบบโลกออนไลน์มากขึ้นในอนาคตทั้งการเป็นผู้เล่นอีสปอร์ตและผู้สนับสนุน ตัวอย่างสตาร์ทอัพประเภทนี้ได้แก่ Twitch ที่มียอดชมไลฟ์สดเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมมากถึงร้อยละ 66

3. สตาร์ทอัพประเภทกีฬา

สตาร์ทอัพประเภทกีฬา นอกจากกีฬาแบบเกมออนไลน์แล้ว ผู้คนสามารถเล่นกีฬาอีกประเภทหนึ่งได้โดยปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งคือกีฬาในร่มที่เล่นอย่างมีระยะห่าง สตาร์ทอัพด้านกีฬาจึงเป็นผู้ชนะอีกประเภท ตัวอย่างเช่น แคมเปญ ของ Nike “เล่นในบ้าน เล่นเพื่อโลก” ที่ส่งเสริมให้คนออกกำลังกายในร่มเพิ่มขึ้น โดยมีนักกีฬาคนดังมาออกกำลังกายให้ชม และมีครูฝึกกีฬามืออาชีพมาสอนวิธีออกกำลังกาย

4. สตาร์ทอัพประเภทการท่องเที่ยว


[1] https://barcainnovationhub.com/after-covid-19-whats-next-for-startups/

[2] https://www.plugandplaytechcenter.com/resources/impact-covid-19-travel-hospitality-industry-and-6-startups-can-help/

[3] https://www.longtunman.com/3805

Write a comment