รายละเอียดการเข้าเรียน

1. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

2.เงื่อนไขก่อนเข้าเรียน คอร์สหลัก Click

3.เงื่อนไขการเรียนจบ

4.วิธีการทำ Oak Code Kata Click

5.วิธีการสร้าง Folder Oak Code Kata Click

6.เงื่อนไขการได้รับเกียรตินิยม VDO Click

และสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ Link

นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนของตัวเองได้ตามตัวอย่าง Click

Write a comment