รายละเอียดการเข้าเรียน

ขั้นตอนและวิธีการในการเรียน Codecamp#6 Click

ตารางเรียนของ Codecamp#6 Click

1. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

– รายละเอียดต่างๆ ของ CodeCamp 6 offline click

– รายละเอียดต่างๆ ของ CodeCamp 6 online Click

2.เงื่อนไขก่อนเข้าเรียน คอร์สหลัก Click

3.เงื่อนไขการเรียนจบ

– Codecamp #6 Fullstack javaScript offline Click

– Codecamp #6 Fullstack javaScript Online Click

4.วิธีการทำ Oak Code Kata Click

5.วิธีการสร้าง Folder Oak Code Kata Click

6.เงื่อนไขการได้รับเกียรตินิยม VDO Click

และสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ Link

นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนของตัวเองได้ตามตัวอย่าง Click

Write a comment