มาเรียน python กันเถอะ (การแสดงผลและการรับข้อมูล)

การแสดงผลข้อมูลด้วยฟังก์ชัน print()

มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

การใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างข้อความ

การใช้เครื่องหมาย * สำหรับแสดงผลข้อความที่ซ้ำกัน

ตัวอย่างเช่น

การใช้ตัวอักขระพิเศษ

\b = เลื่อนเคอร์เซอร์ถอยหลังไป 1 ตัวอักขระ

\f = ขึ้นหน้าใหม่

\n = ขึ้นบรรทัดใหม่

\r = เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายสุด

\t = แสดงแท็บตามแนวนอน

\  = แสดงผลบรรทัดเดียวกัน

\’ = แสดงเครื่องหมาย ‘

\” = แสดงเครื่องหมาย “ \\ = แสดงเครื่องหมาย \

การรับข้อมูลด้วยฟ้งก์ชัน input()

ฟังก์ชัน input() เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ ซึ่งมี 2 รูปแบบ ดังนี้

การรับข้อมูล 1 ตัวแปร มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

ตัวอย่างดังต่อไปนี้

เอาล่ะค่ะ วันนี้ก็พอประมาณเนาะ หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

Write a comment