เรียนรู้ UX/UI Part1

UX ย่อมาจาก User Experience คือ การออกแบบประสบการณ์ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น ใช้งานง่าย มีลำดับขั้นตอนชัดเจน เป็นการสร้างความรู้สึกจดจำให้ผู้ใช้งานอยากกลับมาใช้งานอีก

UI ย่อมาจาก User Interface คือ การออกแบบที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หน้าตาการออกแบบ เช่น การวางภาพ ปุ่ม หรือขนาดตัวอักษร เป็นต้น

4 ข้อที่ควรรู้

 1. Usable หมายความว่าการออกแบบโครงสร้างนั้นชัดเจนและง่ายต่อการใช้
 2. Equitable หมายความว่าเป็นการออกแบบที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ผู้ใช้ที่ชอบอะไรที่เหมือน ๆ กัน
 3. Enjoyable หมายความว่าการออกแบบนั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมตลอดการใช้งาน
 4. Useful หมายความว่าการออกแบบนั้นแก้ปัญหาของผู้ใช้ได้ มีประโยชน์ และใช้งานได้ดี

สายอาชีพที่อยู่ใน UX/UI path

 1. Interaction designers ทำงานในส่วนของออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ เช่น
 2. กำหนดเป้าหมายของผู้ใช้
 3. ออกแบบ Prototype ไม่ว่าจะเป็น Graphic Base, Gesture Based หรือ Voice Controlled Base เป็นต้น
 4. ออกแบบ Interaction Concept และออกแบบประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้และผลิตภัณฑ์
 5. Visual designers
 6. สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้น่าจดจำ
 7. ออกแบบโลโก้ ไอคอน ฯลฯ
 8. ต้องมีความรู้ความเข้าใจ Principle of Design เป็นอย่างดี
 9. Motion designers คือผู้ที่เป็นการผสมผสานระหว่างสื่อภาพกราฟิกที่เป็นภาพหนึ่ง และสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ มีเรื่องราวและสื่อสารได้ชัดเจน
 10. Graphic designers คือผู้ออกแบบภาพและตัวอักษรเพื่อใช้ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นป้ายจราจร แผ่นโฆษณา ปกหนังสือ รูปวาด ลายเสื้อ โลโก้สินค้า ตัวอักษรและอีกมากมาย เพื่อสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจความหมายว่าต้องการบอก เตือน ห้าม หรือชักชวน
 11. UX Researchers คอยเก็บข้อมูล ทำวิจัย และสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน เพื่อหา pain points ที่จะนำไปสู่การพัฒนา solutions หรือหลังจากโปรดักต์ออกไปแล้ว ก็จะต้องคอยเช็ก Usability หรือความยากง่ายในการใช้ ว่ามีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มเติมรึเปล่า ฯลฯ
 12. UX writers คนดูแลเรื่องการใช้ภาษาในโปรดักต์ให้เข้าใจง่ายที่สุด แต่ก็ยังต้องคงความเป็น brand voice ไว้

Write a comment