กิจกรรม Alumni Sharing

🎉 วันที่ 14 กันยายน 2566 🎓

โครงการ Software Park Thailand Code Camp ได้จัดกิจกรรม Alumni Sharing 👨‍🎓👩‍🎓

โดยได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้มาแชร์ประสบการ การเอาตัวรอดในช่วงที่กำลังศึกษาใน Code Camp (ตอนนั้นเป็นช่วงต้นๆ ของ CC15) 🌟

ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเรียนในช่วงที่เรียน Codecamp, แชร์เทคนิคการเขียน Resume, แชร์เทคนิคการสมัครงาน, การสัมภาษณ์งาน และการทำงานในบริษัทต่างๆที่รุ่นพี่สังกัดว่าการทำงานจริงๆในบรัษัทนั้นๆเป็นอย่างไร 🚀

ปัญหาที่พบเจอเมื่อได้เข้าไปทำงานและแก้ปัญหาอย่างไร 💪

รวมถึงตอบคำถามต่างๆ ที่น้องๆส่งสัย เพื่อให้น้องๆมีกำลังใจ และพร้อมสู่สนามการทำงานจริงๆ

#CodeCampAlumniSharing #SoftwareParkThailand #CareerDevelopment 🌐

20230915_180629.jpg

20230915_180641.jpg

20230915_180841.jpg

20230915_180908.jpg

20230915_181003.jpg