ผลงาน Project ของผู้เข้าเรียน Software Park Thailand Codecamp รุ่นที่ 15!

🌟 ผลงาน Project ของผู้เข้าเรียน Software Park Thailand Codecamp รุ่นที่ 15! 🌟

“เว็บไซต์ร้านอาหาร ณ อุดร” ซึ่งเป็น Website ที่ใช้ Technology ทั้งหมดที่เรียนมาจากใน Camp 🍽️🚀

Project อันนี้ เหมือนกับเป็น Startup อันนึงเลยทีเดียว ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงได้เลย

Function การทำงานต่างๆ ของ Website มีดังนี้:

For Users:

– Easy Login & Register
– Simplified Menu Ordering
– QR-Payment Integration
– Real-Time Order Tracking-
– Access to Order History

For Admins:

– Menu Management (Create, Edit, Delete)
– Order & Payment Monitoring
– Order Status Updates
– Insightful Dashboard for Order Trends

#RelearnSolutionCodecamp #InnovationInTech #โครงการนักศึกษา #เว็บไซต์ร้านอาหาร #TechEducation

screencapture-na-udon-vercel-app-2023-12-19-22_22_34.png